Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam Ako oprávnený zhotoviteľ, sme technicky a odborné spôsobilí a máme podpísanú zmluvu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA).   Poskytujeme poradenstvo a pomoc pre získanie dotácie. Nami inštalované zariadenia od spoločnosti Samsung, Vaillant a Mitsubishi sú v zozname oprávnených zariadení pre zisk dotácie. Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam budú v rokoch 2023 až 2029 podporované…

Servis klimatizácie

Pustili ste klimatizáciu a prekvapil Vás nepríjemný zápach prúdiaceho vzduchu? Je to varovný signál, že niečo nie je v poriadku. Nezabúdajte, že aj klimatizácia je zariadenie, ktoré si vyžaduje údržbu. Pravidelný servis klimatizácie zabezpečí zdravotne nezávadnú prevádzku, bezproblémové fungovanie, predlží životnosť a zároveň ním predchádzate poruchám.

Ako funguje klimatizácia?

Klimatizácia je v podstate tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch, ktoré je schopné ochladiť budovu tým, že odoberá teplo z vnútorného vzduchu a prenáša ho von. Chladivo kolujúce v systéme absorbuje nežiaduce teplo z interiéru a prečerpáva ho potrubným systémom do vonkajšej jednotky. Ventilátor umiestnený vo vonkajšej jednotke fúka vonkajší vzduch cez kondenzátor, čím prenáša teplo z chladiva do vonkajšieho prostredia.

Montáž klimatizácie

Klimatizácie už nie sú len záležitosťou nákupnych centier a kancelárii. Ich popularita v posledných rokoch narastá aj u majiteľov domov či bytov. Čoraz častejšie sú klimátizácie montováne v panelových a bytových domoch, kde môže byť vonkajšia jednotka inštalovaná na fasádu. V takomto prípade sa zaoberáme možnými povoleniami na inštaláciu.