Viete, že váš klimatizačný systém udržuje váš domov alebo podnik v pohode v horúcich letných mesiacoch, ale už ste niekedy premýšľali, ako klimatizácia funguje? Jedna zaujímavá skutočnosť, ktorú možno neviete, je, že vaša chladnička a klimatizácia fungujú primárne rovnako. Rozdiel je v tom, že vaša chladnička ochladzuje malý izolovaný priestor a klimatizácia udržuje váš domov, kanceláriu alebo obchodný priestor v príjemnej teplote. Väčšina klimatizačných jednotiek pracuje pomocou deleného systému, tzv. split. To znamená, že klimatizačné jednotky sa skladajú z vonkajšej (kondenzačnej) a vnútornej jednotky, ktorá je umiestnená v interiéri. Na trhu sa môžeme stretnúť aj s klimatizáciami bez vonkajšej jednotky, v takom prípade hovoríme o kompaktnej klimatizácií.

Základný princíp fungovania klimatizácie

Klimatizácia je v podstate tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch, ktoré je schopné ochladiť budovu tým, že odoberá teplo z vnútorného vzduchu a prenáša ho von. Chladivo kolujúce v systéme absorbuje nežiaduce teplo z interiéru a prečerpáva ho potrubným systémom do vonkajšej jednotky. Ventilátor umiestnený vo vonkajšej jednotke fúka vonkajší vzduch cez kondenzátor, čím prenáša teplo z chladiva do vonkajšieho prostredia.

Väčšina klimatizačných systémov má päť mechanických komponentov:

  • kompresor
  • kondenzátor
  • výparník
  • ventilátor
  • chemické chladivo
Klimatizácia - ako funguje?

V prípade splitového typu klimatizácie sú jednotky navzájom prepojené medeným potrubím.

Klimatizácia do bytu, ako funguje?
Prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky klimatizácie

V medenom potrubí prúdi chladivo, ktoré vplyvom tlaku a teploty dokáže meniť svoje skupenstvo z plynného na kvapalné a naopak. Chladivo sa v kondenzátore mení na kvapalinu a vo výparníku na plyn.

Vonkajšia jednotka obsahuje kondenzátor, kompresor a ventilátor a je umiestnená mimo vášho domu. Vonkajšia jednotka produkuje teplo, preto nemôže byť umiesnená v uzavretých priestoroch.

            Kompresor (riadený termostatom) je „srdcom“ systému. Kompresor funguje ako čerpadlo a spôsobuje prietok chladiva cez systém. Jeho úlohou je nasávať nízkotlakové, nízkoteplotné chladivo v plynnom stave prúdiace z výparníka, stláčať ho, čím sa zvýšuje jeho tlak a teplota a ďalej ho prečerpávať do kondenzátora.

            Kondenzátor je súčasťou vonkajšej jednotky. Chladivo privedené do kondenzátora má vysoký tlak a teplotu. Ventilátor zabezpečuje prúdenie vzduchu cez potrubie s chladivom a odoberá mu tak teplo. Okolitý vzduch absorbuje teplo z chladiva, čo spôsobuje kondenzáciu chladiaceho média z plynného do kvapalného stavu.

Ďalej putuje chladivo do vnútornej jednotky, ktorá pozostáva z expanzného ventilu, výparníka a ventilátora. Expanzný ventil prudko zníži tlak a teplotu chladiaceho média. V tejto fáze sa chladiace médium vo výparníku vyparuje a odoberá teplo z vnútorného prostredia. Ventilátor vnútornej jednotky klimatizácie zabezpečí prúdenie ochladeného vzduchu do miestnosti. Chladivo potom prúdi späť do kompresora a cyklus sa opakuje. Vzduch prúdiaci cez výparník obsahuje určité percento vlhkosti, ktorá sa ochladením skondenzuje, preto je potrebné skondenzovanú vodu z vnútornej jednotky odvádzať. 

Moderné klimatizácie disponujú aj funkciou kúrenia a dokážu veľmi efektívne vykúriť požadovaný priestor.

Potrebujete poradiť?

Neviete sa rozhodnúť aké riešenie klimatizácie je pre vás to správne? Nevadí, my Vám radi poradíme.

TECH-ENERGY Slovakia s.r.o.