Pustili ste klimatizáciu a prekvapil Vás nepríjemný zápach prúdiaceho vzduchu? Je to varovný signál, že niečo nie je v poriadku. Nezabúdajte, že aj klimatizácia je zariadenie, ktoré si vyžaduje údržbu. Pravidelný servis klimatizácie zabezpečí zdravotne nezávadnú prevádzku, bezproblémové fungovanie, predlží životnosť a zároveň ním predchádzate poruchám.

Prečo klimatizácia zapácha?

Zapnutá klimatizácia filtruje vzduch v miestnosti a zbavuje ho nečistôt. Filtre klimatizácie zachytávajú nečistoty a pachy a zároveň pomáhajú udržať výmenník v čistote. Časom sa však filtre zanesú a drobné častice sa dostávajú do priestoru mokrého výparníka, kde tvoria ideálne prostredie pre tvorbu baktérií a plesní. Tie sa následne prejavia nepríjemným zápachom prúdiaceho vzduchu a škodia nášmu zdraviu.

Čistenie klimatizácie

Prevencia.

Vyššie triedy moderných klimatizácií disponujú funkciou samočistenia. Ide v podstate o prídavnú funkciu klimatizácie, ktorá automaticky po ukončení režimu chladenia aktivuje režim samočistenia a prúdením vzduchu vysuší výparník. Ak však Vaša klimatizácia tento režim neponúka, môžete výparník vysušiť manuálne, aktiváciou ventilátora na cca 20 minút po ukončení režimu chladenia. Vysušenie výparníka zabraňuje tvorbe plesní a šíreniu baktérií.

Čo ak už klimatizácia zapácha?

Ak po spustení klimatizácie cítite zápach, je potreba urobiť servis. Je nutné rozobrať plastový kryt a vydezinfikovať všetky vnútorné komponenty. Čistenie výparníka sa vykonáva špeciálnymi chemickými, alebo tlakovými prípravkami, vďaka ktorým je možné vydezinfikovať aj ťažko dostupné miesta. Rovnako treba vyčistiť ventilátor a lamely určujúce smer prúdenia vzduchu.   

Zanesené filtre klimatizácie zabraňujú prietoku vzduchu, čím sa znižuje efektívnosť klimatizácie a zvyšuje sa spotreba elektrickej energie.

Odborný servis klimatizácie

Profylaktický servis klimatizácie (odborný)

Klimatizácia je zariadenie, obsahujúce množstvo komponentov, ktoré majú vplyv na jej účinnosť. Znížená účinnosť znamená, dlhší pracovný čas, kým klimatizácia dosiahne požadovanú teplotu, čo vedie k zvýšenej spotrebe elektrickej energie. Dôvodom môžu byť zanesené filtre, znečistené výmenníky tepla, nedostačujúce množstvo chladiva, alebo porucha ventilátora. Ako každé zariadenie, aj klimatizácie majú svoje limity.  

Servis klimatizácie - zanesené filtre znižujú efektívnosť.

Pre zabezpečenie čo najdlhšej životnosti klimatizácie, zachovanie maximálnej efektívnosti, čistoty ovzdušia a ekonomickosti chodu, je nevyhnutné vykonávať pravidelný servis, a to minimálne 1 krát ročne. Ak je klimatizácia využívaná, počas chladných dní, aj na vykurovanie, servis je ideálne vykonávať 2 krát ročne a to vždy pred začiatkom sezóny na jar a jeseň.

Odborný servis klimatizácie zahŕňa:

  • čistenie vnútornej jednotky
  • dezinfekciu vnútornej jednotky špeciálnym prostriedkom určeným pre výmenníky
  • čistenie filtrov vnútornej jednotky
  • kontrolu a čistenie ventilátora a lamiel vnútornej jednotky
  • kontrolu odvodu kondenzátu
  • čistenie výmenníka vonkajšej jednotky
  • kontrolu elektrických častí klimatizácie
  • kontrolu množstva chladiva v okruhu
  • kontrolu ukotvenia
  • kontrolu správnej funkcie jednotlivých častí klimatizácie

Cena odborného servisu klimatizácie už od 68 eur s DPH.

V prípade poruchy zariadenia, vykoná technik diagnostiku a navrhne možnosti riešenia problému a vytvorí individuálnu cenovú ponuku.

Potrebujete poradiť?

Neviete sa rozhodnúť aké riešenie klimatizácie je pre vás to správne? Nevadí, my Vám radi poradíme.

TECH-ENERGY Slovakia s.r.o.