Klimatizácie už nie sú len záležitosťou nákupnych centier a kancelárii. Ich popularita v posledných rokoch narastá aj u majiteľov domov či bytov. Čoraz častejšie sú klimátizácie montované v panelových a bytových domoch, kde môže byť vonkajšia jednotka inštalovaná na fasádu. V takomto prípade prináša, montáž klimatizácie do bytu, rôzne otázky ohľadom povolení na inštaláciu.

 

Aké povolenia sú potrebné na montáž klimatizácie do bytu?

 

Montážou vonkajšej jednotky, či už na fasádu bytového domu alebo na strechu, sa môže znehodnotiť niečo, čo nepatrí len vám. Zásah do opláštenia budovy konzultujeme vopred, aby sa predišlo prípadným problémom v budúcnosti. V prvom kroku vyžiadame povolenie, na montáž klimatizácie do bytu, od správcu budovy. Spravidla správca toto povolenie vydá na základe súhlasu od nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Majitelia bytov musia v niektorých prípadoch montáž vonkajšej jednotky klimatizácie ohlásiť stavebnému úradu. Táto povinnosť je posudzovaná individuálne, zohľadňuje sa výkon klimatizácie, umiestnenie, spôsob vedenia potrubia a elektrické napájanie. V prípade historických budov je navyše potrebné aj schválenie pamiatkového úradu.

Povolenie na montáž klimatizácie do bytu či domu.

 

Typy rezidenčných klimatizácií – Split a Multisplit

Klimatizácia je v podstate tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch. Prúdiaca kvapalina v okruhu odoberá teplo zo vzduchu (vnútorná jednotka) a odovzdáva ho na druhej strane (vonkajšia jednotka).

Typ rezidenčnej klimatizácie - split

Klimatizácia typu - Split

Tech-energy - Multi Splite

Klimatizácia typu - Multisplit

Rezidenčná klimatizácia pozostáva z jednej vonkajšej jednotky a jednej vnútornej – Split. Na jednu vonkajšiu jednotku je možné zapojiť viacero vnútorných, v takomto prípade ide o Multisplit.

Kam umiestniť klimatizáciu?

Vonkajšiu jednotku umiestnime tak, aby čo najmenej narúšala exteriér budovy, no zároveň bol zachovaný dostatočný prísun vzduchu. Treba mať na pamäti, že ide o hlučnejšiu časť, a preto umiestnenie na terase vám radosť robiť nebude. Každá klimatizácia si vyžaduje pravidelný servis, preto je dôležité myslieť aj na prístupnosť.

Vnútorná jednotka by mala byť umiestnená tak, aby chladný vzduch nefúkal priamo na ľudí v miestnosti. Smer prúdenia vzduchu sa reguluje lamelami. Chladný vzduch prúdiaci z klimatizácie je tažký, a po stráte rýchlosti, asi 2 m od klimatizácie, klesá. Z tohto dôvodu je vhodné nastaviť, lamelami prúd vzduchu nahor.

Príprava na montáž klimatizácie

Rovnako ako rozvody elektriny, vody či odpadu, potrebuje klimatizácia svoju predprípravu. V novostavbách je stavebná príprava pre montáž klimatizácie inštalácia rozvodov. Pri rekonštrukciách je potrebná príprava, aby bola možná inštalácia klimatizačných jednotiek bez viditeľných líšt s potrubím. Predpríprava zahŕňa inštaláciu prepojovacieho potrubia, odvodu kondenzátu a kabeláže do stien hrubej stavby, pričom inštaláciu samotnej klimatizácie môžete realizovať oveľa neskôr.

Predpríprava na montáž klimatizácie do bytu či domu.

Predpríprava na montáž klimatizácie

 

Montáž klimatizácie

Základná montáž klimatizácie s materiálom   

  • 1x prestup obvodovej steny do hrúbky 450 mm
  • Základná konzola na uchytenie vonkajšej jednotky na stenu
  • Prepojovacie CU potrubie, kabeláže a kondenzačnej hadice do 3 m
  • Vedenie elektrického napájania do 5 m
  • Bez použitia lešenia alebo pracovnej plošiny
  • Uvedenie zariadenia do prevádzky, zaškolenie obsluhy
Predpríprava na montáž klimatizácie do bytu či domu.

Základná montáž klimatizácie

Jednoduchá montáž klimatizácie do bytu či domu, kedy vonkajšia jednotka je inštalovaná konzolou na obvodovej stene z vonkajšej strany a vnútorná jednotka, v rovnakom mieste z vnútornej strany. Na zakrytie CU potrubia, kabeláže a kondenzačnej hadice nie je potreba krycej lišty. Odtok kondenzátu je vytvorený samospádom na terén.

Potrebujete poradiť?

Neviete sa rozhodnúť aké riešenie klimatizácie je pre vás to správne? Nevadí, my Vám radi poradíme.

TECH-ENERGY Slovakia s.r.o.