Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam Ako oprávnený zhotoviteľ, sme technicky a odborné spôsobilí a máme podpísanú zmluvu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA).   Poskytujeme poradenstvo a pomoc pre získanie dotácie. Nami inštalované zariadenia od spoločnosti Samsung, Vaillant a Mitsubishi sú v zozname oprávnených zariadení pre zisk dotácie. Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam budú v rokoch 2023 až 2029 podporované…