Ako funguje klimatizácia?

Klimatizácia je v podstate tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch, ktoré je schopné ochladiť budovu tým, že odoberá teplo z vnútorného vzduchu a prenáša ho von. Chladivo kolujúce v systéme absorbuje nežiaduce teplo z interiéru a prečerpáva ho potrubným systémom do vonkajšej jednotky. Ventilátor umiestnený vo vonkajšej jednotke fúka vonkajší vzduch cez kondenzátor, čím prenáša teplo z chladiva do vonkajšieho prostredia.